Welkom

Welkom op de website Happy Life. Hier vind je al onze In's en Out's van onze merken. Bijvoorbeeld Goorin Bros, Lee.

Koopzondagen in 2024
30-06
29-09
27-10
24-11
15-12
22-12
U kunt ons telefonisch bereiken op 045-5457778 / 06-30742680 tevens via Facebook, Instagram en whatsapp.

Volg Happy Life online

Privacyverklaring

Privacybeleid Happy Life
http://www.happy-life.nl

Over ons privacybeleid
Happy Life geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij bieden uw gegevens nooit aan derden aan voor commerciële doelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en winkelaankopen van Happy Life. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 31-08-2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Website
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Drupal. Persoonsgegevens die u via de website aan ons beschikbaar stelt, worden niet andere partijen gedeeld. Drupal maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van iXL Hosting B.V. (hierna: IXL). IXL verwerkt geen persoonsgegevens van u. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Kassasysteem
Ons kassasysteem is een product van R2Retail. Indien wij een beroep doen op derde partijen voor (technische) ondersteuning, hebben deze toegang tot uw gegevens. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met R2Retail.

E-mail
Wanneer u een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij dit bericht bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. De e-mails zijn opgeslagen van een beveiligde server van IXL. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen Indien nodig zullen wij een verwerkersovereenkomst afsluiten met IXL.

Cookies
Happy Life maakt enkel gebruik van technische en functionele cookies. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens

Google Analytics
Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics-cookies.

Doel van de gegevensverwerking & Bewaartermijn
Algemeen doel van de verwerking Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.

Verzoek
U kunt deze verzoeken tot inzage, rectificatie, beperking, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

Identiteit controleren
Voordat wij uw inzageverzoek in behandeling nemen, zijn wij verplicht uw identiteit controleren. Dat is om uw privacy te beschermen, zodat niet iemand anders toegang krijgt tot uw gegevens.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Contactgegevens
Happy Life
6461 CL Kerkrade Nederland
T: +31 (045) 5457778
E: info@happy-life.nl
Contactpersoon voor privacy zaken Ralph Stevelmans